More Story

Gdzie diabeł tańcuje — śladami tatrzańskich baśni

Dawniej wierzono, że halny powstaje, kiedy w górach tańczą diabły. Jego nadejście wieszczyło chorobę lub śmierć....
%d bloggers like this: